MongoDB Remote Bağlantı Sağlamak

Merhaba, MongoDB ye uzaktan bağlantı ihtiyacı duyabilirsiniz. Fazla önermesem de eğer herkese açık olmasını istiyorsanız yapmanız gereken mongodb conf dosyasını güncellemek olacak.

/etc/mongod.conf

dosya içerisinde;

bindIp: 127.0.0.1 # Listen to local interface only, comment to listen on all interfaces.

Yazan yeri bulup, başına # koyarsanız tüm bağlantılara açık hale gelir. Tekrar pasifleştirmek için başında ki # işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır

Kalıcı Alias Ekleme

Merhaba terminal üzerinde bazen kestirmelere ihtiyacımız oluyor.
~/.bashrc

dosyası varsa içine yoksa yeni bir tane nano ~/.bashrc şeklinde oluşturabilirsiniz.

İçine yapacağınız tanımlamaları da aşağıda ki gibi yapabilirsiniz;

alias ll='ls -l'
alias rm='rm -i'

Syntax ve boşluklara lütfen dikkat ederek yapalım. Takıldığınız bir alan olursa yorum olarak sorabilirsiniz.

Eğer her terminali açtığınızda aliaslarınız tekrar tanımlama ihtiyacı duyuyorsanızi;

if [ -n "$BASH_VERSION" ] && [ -f $HOME/.bashrc ];then
    source $HOME/.bashrc
fi

.bash_profile dosyasının içine veya .profile dosyasının içerisine yukarıda ki kod bloğunu yerleştirmelisiniz.

Uyarı: Eğer terminal için oh my zsh gibi farklı çekirdekler kullanıyorsanız, lütfen alias tanımlamalarını da bunu göz önünde alarak yapın. Yoksa geçerliliği olmayabilir.

Oh my zsh için ~/.zshrc dosyasını güncellemeniz ve alias tanımlamalarınızı bu alana yapmanız yeterli olacaktır.