Angular sayfalar arası data aktarımı

Merhaba, Angular da sayfalar arası bir çok farlı data aktarma methodları var. Bunlar arasından url’ye yansımayan ve en çok kullandığım methodu paylaşacağım;

this.router.navigate(['pageUrl'], { state: { example: 'bar' } });
constructor(private router: Router) {
  console.log(this.router.getCurrentNavigation().extras.state.example); // should log out 'bar'
}

SCP ile Server üzerinden bir başka server’a dosya transferi ( Terminal kullanarak )

Merhaba, bazen server üzerinde ki hızı kullanarak başka bir server a dosya transfer etme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Zip, tar.gz gibi sıkıştırma methodlarını kullanarak, download upload ettirebilirsiniz. Ben bugün daha pratik bulduğum SCP methodunu göstermek istiyorum.

Örnek bir komut;

scp -P 80 /path/to/local-file ssh-username@your-host:/path/to/destination

-P ile port belirleyebilirsiniz.

-r komutu ile de recursive dosya gönderim işlemlerinizi sağlayabilirsiniz.